Decoratie

PER BRANCH

Per sector zijn er verschillende wettelijke verplichtingen (wetten en regels). 

AGROSECTOR: Bloemen en planten (10 regels), Dieren (20 regels), Mest (9 regels), Milieu en omgeving (22 regels), Visserij (12 regels)

BOUWNIJVERHEID: Bedrijf vestigen of verhuizen (7 regels), Bedrijfshuisvesting en belastingen (7 regels), Bedrijfsomgeving (22 regels), Bouwen en verbouwen (10 regels), Veiligheid in uw bedrijf (9 regels)

DETAILHANDEL GROOTHANDEL EN AMBACHTEN: Algemene eisen in de detailhandel (22 regels), Auto's en motorfietsen (16 regels), Geneesmiddelen (7 regels), Markt en kraam (9 regels), Non-food producten (27 regels), Planten en bloemen (7 regels), Voedsel drank en tabak (13 regels)

HORECA RECREATIE EN CATERING: Algemene eisen in de horeca (13 regels), Eten en drinken (6 regels), Speelautomaten en kansspelen (3 regels), Terras kraam en uitstalling (11 regels), Waterrecreatie (15 regels)

INDUSTRIE: Afvalverwerking (14 regels), Algemene eisen industrie (5 regels), Arbeidsomstandigheden in de industrie (14 regels), Bouwmaterialen (2 regels), Chemische stoffen (10 regels), Consumentenproducten non-food (20 regels), Delfstoffen energie en water (20 regels), Farmaceutische producten (7 regels), Hout en papier (4 regels), Machines en apparaten (10 regels), Metaalproducten (2 regels), Milieu en omgeving in de industrie (21 regels), Textiel kleding en leer (6 regels), Transportmiddelen (11 regels), Voedingsmiddelen drank en tabak (12 regels)

KINDEROPVANG: Administratie bijhouden in kinderopvang (7 regels), Beleidsplannen in de kinderopvang (3 regels), Dagelijkse praktijk in de kinderopvang (6 regels), Opvanglocatie en productveiligheid (6 regels), Personeel in de kinderopvang (4 regels)

KUNST CULTUUR AMUSEMENT EN MEDIA: Wetten en regels in de culturele sector (17 regels)

PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING: Particulier onderwijs (4 regels), Rijscholen (4 regels), Uiterlijke verzorging (4 regels), Uitvaart (3 regels)

VERVOER: Algemene vervoerseisen (9 regels), Busvervoer (6 regels), Vervoer over de weg (13 regels), Vervoer over water (13 regels), Vervoer van afval en mest (5 regels),  Vervoer van gevaarlijke stoffen (6 regels), Vervoer van levensmiddelen (4 regels), Vervoer van planten en dieren (5 regels)

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING: Accountants (6 regels), Advocaten (4 regels), Financiele Dienstverlening (14  regels), Gerechtsdeurwaarders (2 regels), ICT (8 regels), Laboratoria en keuringsinstellingen (19 regels), Notarissen (4 regels), Onroerend goed (16 regels), Particuliere beveiliging (6 regels), Reisorganisaties (4 regels), Tolken en vertalers (1 regel)

ZORG: Algemene eisen in de zorg (13 regels), Diergeneeskunde (4 regels), Geneesmiddelen en medische technologie (7 regels), Vrije beroepsbeoefenaren in de zorg (7 regels)

De MeerMKB Riskmanagement Risicoscan geeft u inzicht in de risico's van uw organisatie en in welke mate die risico's zijn afgedekt. En of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. U kunt online al voor uw organisatie zelf een gratis test doen om te bepalen hoe uw organisatie ervoor staat.