Decoratie

BHV

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is.

Werknemers dienen een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Deze cursus kan op vele cursuslocaties door het land gevolgd worden, maar ook via ‘In Company’ op de locatie van de organisatie zelf. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren.

Goed om te weten is dat een medewerker met alleen een EHBO-diploma geen BHV-er is. Deze persoon mist immers de kennis op het gebied van evacuatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel bestaan uit een mengeling van BHV-ers en EHBO-ers, maar dat hangt af van de aanwezige risico’s binnen een bedrijf.

De BHV trainingen worden gegeven door onze eigen BHV trainers. Een volledige training duurt 2 dagen. Een "refresher" 1 dag.