Decoratie

ARBO WETGEVING

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar is geëindigd op 1 juli 2018. U moet nu aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen, om boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) te voorkomen.

Wat is er in de Arbowet per 1 juli 2017 veranderd?

Met de vernieuwde wet is er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij is er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. 
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts; de second opinion. 
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

De MeerMKB Riskmanagement Risicoscan geeft u inzicht in de risico's van uw organisatie en in welke mate die risico's zijn afgedekt. En of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. U kunt online al voor uw organisatie zelf een gratis test doen om te bepalen hoe uw organisatie ervoor staat.