Decoratie

PRIJZEN

RISICOSCAN vanaf 795 EUR ex BTW

Onze specialisten identificeren welke risico's voor uw onderneming van belang zijn en hoe ze zijn afgedekt. Ook hoe hoog de schade kan zijn (kans op een gebeurtenis maal de financiƫle schade). Tevens wordt vastgesteld of u aan de (minimale) wettelijke verplichtingen voldoet. Daarbij worden de branche specifieke regelingen mede in ogenschouw genomen. Een gedetailleerde risicorapportage geeft duidelijk aan welke risico's in welke mate zijn afgedekt en wat voor uw organisatie het "rest-" risico is.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) SCAN: 795 EUR ex BTW

Onze specialisten stellen vast of u aan de AVG voldoet en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat u aan de AVG gaat en blijft voldoen. U ontvangt een gedetailleerd rapport met conclusies en aanbevelingen.

ADMINISTRATIE vanaf 150 EUR ex BTW per maand

MeerMKB Administratieve Dienstverlening voert uw administratie zodanig dat u altijd inzicht heeft in uw financiƫle positie. U kunt de prestaties van uw organisatie volgen ten opzichte van voorgaande perioden en uw budget. Uw eigen dashboard geeft een optimaal inzicht in uw organisatie. Hier vindt umeer informatieover MeerMKB Administratieve Dienstverlening. Via onze online calculator kunt u uitrekenen wat uw maandelijkse kosten zijn wanneer u uw administratie laat verzorgen door MeerMKB Administratieve Dienstverlening.

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E) vanaf 1195 EUR ex BTW

MeerMKB Riskmanagement zorgt ervoor dat u aan de wettelijke verplichtingen voor uw organisatie voldoet.

De MeerMKB Riskmanagement Risicoscan geeft u inzicht in de risico's van uw organisatie en in welke mate die risico's zijn afgedekt. En of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. U kunt online al voor uw organisatie zelf een gratis test doen om te bepalen hoe uw organisatie ervoor staat.