Decoratie

Nood Actie Plan (Emergency Action Plan)

Waarom een NOODACTIEPLAN (of: EMERGENCY ACTION PLAN EAP) nodig is:

1. (Fysieke) bescherming van medewerkers, klanten en publiek.

2. (Fysieke) bescherming van materiaal, voorraad en gebouwen.

3. Het risico van aansprakelijkheid beperken.

4. De impact op het milieu beperken.

5. Behouden van klanten en bedrijf.