Decoratie

ISO 9000 | KWALITEITMANAGEMENT- SYSTEMEN

Door de implementatie van ISO 9001:2008 kunt u de kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) en -processen van uw organisatie continu verbeteren. Zo kunt u met uw bedrijfsvoering dan weer beter inspringen op eisen en verwachtingen van uw afnemers. 

ISO 9001:2008 is gebaseerd op acht kwaliteitsmanagementprincipes:

  • Focus op de klant
  • Leadership
  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Procesmatige aanpak
  • Systeembenadering
  • Continue verbetering
  • Op feiten gebaseerde besluitvorming, en
  • Wederzijds winstgevende relaties met leveranciers

Opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen door MeerMKB helpt uw organisatie met de ontwikkeling en verbetering van haar prestaties. ISO 9001:2008-certificering stelt u in staat een hoog niveau van servicekwaliteit aan te tonen als u een offerte uitbrengt voor contracten en een geldig ISO 9001:2008-certifcaat geeft aan dat uw organisatie opereert volgens internationaal erkende kwaliteitsmanagementprincipes.

De MeerMKB Riskmanagement Risicoscan geeft u inzicht in de risico's van uw organisatie en in welke mate die risico's zijn afgedekt. En of u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. U kunt online al voor uw organisatie zelf een gratis test doen om te bepalen hoe uw organisatie ervoor staat.