Decoratie

BEVEILIGINGSPLAN

Na 11 september 2001 werd de beveiliging in organisaties overal ter wereld topprioriteit. De Verenigde Staten hebben hierin een voortrekkersrol vervuld. Hierdoor is de trend ontstaan dat de beveiliging in organisaties steeds meer wordt opgezet volgens Amerikaans model: de Certified Protection Officer (CPO). Onze CPO helpt u een plan op te zetten dat de volgende onderwerpen kan dekken: computerbeveiliging, fysieke beveiligingen, brandbeveiliging, terrorismebestrijding en patrouillering. MeerMKB kan binnen elke organisatie een beveiligingsorganisatie opzetten die voldoet aan de eisen van na “9/11”.